Jämtlands första (?) earth sheltered house

I Funäsdalen uppförs en spännande typ av hus som än så länge är relativt ovanlig i Sverige, nämligen ett så kallat earth sheltered house. Tekniken går ut på att nyttja fördelarna med omkringliggande mark genom att bygga in huset i passande miljöer som slänter och kullar. De omgivande jordmassorna ger en hög energieffektivitet tillsammans med ett jämnt inomhusklimat. Utseendemässigt kan husen se ut på många olika sätt men gemensamt är att jordmassor i huvudsak omger huset. För er som sett filmerna i serierna Sagan om ringen eller  Bilbo så påminner en byggnad av denna typ om de hus i Fylke som bebos av Hobbits. 

För just detta hus har Lecablock från Weber använts för att bygga ytterväggarna som gränsar mot jordmassor men en vägg i form av Thermomur hade även kunnat användas. I övrigt har byggnaden en fasad som kommer utföras med vanlig träpanel men i övrigt är det Lecablock som utgör ytterväggar. 

Nedan kan ni se två bilder från tidigare i höstas när ytterväggarna i Leca uppfördes. 

Husets framsida

Husets framsida

Utsikt från huset över Funäsdalssjön med omkringliggande fjäll

Utsikt från huset över Funäsdalssjön med omkringliggande fjäll