Hermansson Byggkonsult AB startades hösten 2014 och har som mål att bli det självklara valet vid mindre och medelstora byggnadsprojekt. 

 

Fredrik Hermansson

profilepic.jpg

Efter många år (från 2005) som verksam konstruktör hos både multinationella företag men även mindre lokala företag har Fredrik fått erfarenhet från olika discipliner och projekt av varierande omfattning. Fredrik har arbetat med prefabricerade trähus och betongelement, stora industriprojekt, skolbyggnader, idrottsanläggningar, ombyggnationer av varierande karaktär och många andra typer av projekt (ofta som handläggande konstruktör). Denna mix av olika projekt gör att Fredrik har ett brett register och behärskar ett flertal dataprogram samt har gedigen erfarenhet från projektering av byggnader i trä, stål, betong men även konstruktioner i aluminium. 

Förutom arbetet som byggnadskonstruktör har Fredrik sedan 2009 undervisat vid Mittuniversitetets högskoleingenjörsprogram med inriktning mot hållbart byggande. Fokus har legat på användning av program inom BIM (Tekla Structures, Tekla BIMsight, Revit), CAD-program som AutoCAD samt olika beräkningsprogram från Strusoft, Consultec och Autodesk men även "klassiska" kurser inom konstruktion och mekanik. Fredrik brinner för att studenterna ska vara attraktiva på arbetsmarknaden efter avslutade studier och därför har kurserna till stor del utgjorts av projekt som baserats på verkliga byggnader, som uppförts eller ska uppföras, tillsammans med nödvändiga teoretiska kunskaper. Med BIM som en röd tråd genom utbildningen, tillsammans med Fredriks ambition och drivkraft, har detta upplägg uppmärksammats exempelvis i samband med Teklas användardagar och uppdrag med fokus på BIM har även utförts hos andra lärosäten som Uppsala universitet.

Fredrik har själv studerat vid Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet med en högskoleingenjörsexamen inom byggnadsteknik och civilekonomexamen inom redovisning som resultat utöver fristående utbildningar som genomförts efter avslutade studier (15 hp högskolepedagogik, kurser hos Tekla, olika fördjupningskurser inom varierande konstruktionsmaterial med flera). 

Skidåkning är en stor passion och den här bilden är tagen vid Frösöstörten 2010, en tävling som går genom Frösöns centrala delar från toppen av Gustavsbergsbacken och vidare ner genom Frösöns gator för målgång nere vid Storsjön med en underbar utsikt över Östersund.