Hermansson Byggkonsult AB startades hösten 2014 och har som mål att bli det självklara valet vid de flesta typer av byggnadsprojekt. Genom ett nära samarbete med beställare under projektet skapas förutsättningar för ett mer hållbart byggande med bättre resultat. 

 

Vår bakgrund

Efter många år (från 2005) som verksam konstruktör hos både multinationella företag men även mindre lokala företag har vi fått en erfarenhet från olika discipliner och projekt med varierande omfattning. Många av de större företagen arbetar numera över huvudtaget inte mot privatpersoner eller mindre beställare. Privatpersoner kan ofta ha en känsla av att det är svårt att känna sig delaktig i projekten, vilket är något vi vill motverka. Utöver den mångåriga erfarenheten som konstruktör har vi även lärt oss massor under de år undervisning bedrivits hos svenska universitet, framförallt att alltid försöka bemöta kunden på rätt nivå och föra en diskussion där beställaren känner sig delaktig i byggprocessens olika steg.

För de allra flesta privatpersoner är ett byggprojekt den största investering som görs och då ska verkligen alla inblandade parter vara pålitliga och ha som mål att leverera produkter av högsta kvalitet. Tillsammans med beställaren strävar vi efter ett resultat som ska kännas bra och till ett konkurrenskraftigt pris!

 


Hermansson believes in providing students with the theoretical knowledge but also giving them hands-on access to real world, live projects. He surrounds himself with industry expertise and often invites guest lecturers to share their project and software knowledge..... Now Hermansson utilizes Tekla for teaching engineering, and has urged his university to include Tekla within the curriculum.
— https://campus.tekla.com/opportunities/interviews#1343
Mittuniversitetet är den optimala utbildningsinstitutionen för oss, då de använder Tekla Structures genom alla årskurser och de har en engagerad lärare som driver detta. De utbildar dessutom i betong, trä och stål, vilket täcker in de flesta konstruktionstyperna.
— Antonios Spinos Tekla Sverige