Platsgjutna konstruktioner

Många projekt utförs åt kunder där stommen är upphandlat och levereras som prefabricerade element i exempelvis betong eller som väggar och bjälklag i trä. De senaste åren har vi utfört många projekt i den jämtländska fjällvärlden som exempelvis Åre, Bydalen och Funäsdalen. 

Ofta byggs fritidshus på sluttande mark vilket gör att undre våningsplan vanligtvis utförs med platsgjutna konstruktioner för att få en hållbar konstruktion. Ett smidigt sätt att gjuta källarväggar är att använda Thermomurblock från exempelvis Jackon. Blocken fungerar som form och ger en vägg med bra värmeförmåga. Bjälklaget ovanför Thermomuren kan med fördel utföras som så kallat samverkansbjälklag. Det är vanligtvis en typ av plåt som har en speciell form där plåten minskar behovet av armering när den gjuts samman med betongen. Under gjutningen fungerar även plåten som form och det behövs med andra ord inget extra arbete med formbygge. När blocken är gjutna kan utsidan behandlas med puts, kläs med panel eller annan inklädnad. Undersidan av bjälklaget kläs in med önskad typ av undertak.

Bilderna visar ett typiskt projekt i Tegefjäll Åre där vi projekterat ritningar för platta på mark, Thermomur som yttervägg och lägenhetsskiljande vägg samt platsgjutet bjälklag där plåtar från Armat använts (PEVA 45). Överbyggnaden består av prefabricerade träbjälklag och träväggar som levererats av Ottsjöns Snickeri AB som är tillverkare av stommar med hög kvalitet. Vi har samarbetat med Ottsjöns Snickeri i ett flertal projekt och kan varmt rekommendera de som leverantör av stommar, kolla gärna in deras hemsida www.osabhus.se.