Vår främsta inriktning är projektering av byggnaders konstruktioner och vi arbetar med allt från dimensionering av enstaka balkar vid öppning av väggar till större projekt som flerbostadshus och sporthallar.

Förutom projektering av byggnadskonstruktioner bedriver företaget även utbildning inom program som Tekla Structures, Tekla BIMsight, Statcon Structures och olika program från exempelvis Strusoft och Autodesk.

 

hur arbetar vi?

  • Samarbete, vi strävar efter ett tätt samarbete med kund genom regelbunden kontakt där kunden får löpande uppdateringar om hur projektet fortlöper. 
  • Projekt, vår huvudinriktning är deltagande i projekt med privatpersoner, mindre och medelstora byggföretag men vi har även kapacitet att arbeta med större projekt. Behöver ni "endast" hjälp med kontroll inför exempelvis en öppning i en befintlig vägg eller liknande? Den typen av uppdrag tar vi gärna på oss, lika gärna som vi tar större uppdrag. För oss finns det inga uppdrag som är för små.
  • Bygglov, vi har många års erfarenhet gällande upprättande av bygglovshandlingar och kan även hjälpa till då det kommer till kontakt med kommunen. När det handlar om nybyggnationer av bostadshus är vårt råd att kunden tillsammans med arkitekt först arbetar igenom en funktionell planlösning. Vid bygglovsansökan vill kommunen ofta få in konstruktionsritningar och då är det bra om konstruktören får möjlighet till samarbete med arkitekt redan från idéstadiet för att få en byggnad med hög kvalitet och effektivt utnyttjande av produkter.
  • Konstruktion, vi arbetar med betong-, trä- och stålkonstruktioner där vi upprättar tillhörande konstruktionshandlingar med hjälp av moderna program vilket ger en hög byggbarhet. Våra uppdrag som konstruktörer kan omfatta projektering av hela byggnaders bärande delar eller delar av byggnader, exempelvis endast grundläggning eller andra bärande delar byggnadens stomme. 
  • BIM (Building Information Modeling), vi använder oss av moderna projekteringsprogram (avancerade kunskaper inom ett antal olika program) för effektivisering av projekteringen och skapande av mervärde för kund. Förutom traditionella ritningar kan vi med hjälp av dessa metoder även ta fram tillverkningsritningar, materialförteckningar, utföra kollisionskontroller, samordning med andra discipliner, energiberäkningar med mera. Möjligheterna är nästintill oändliga, kontakta oss om hur vi kan hjälpa till med just ert projekt.
  • Utbildning, vi har lång erfarenhet från utbildning på universitetsnivå vilket medfört att vi har färdiga koncept för utbildningar med material för föreläsningar, examination och annat som kan vara aktuellt för att skapa en god utbildning. Förutom utbildning på universitetsnivå har vi även möjlighet att erbjuda utbildningar riktade mot företag, där vi har många års erfarenhet av olika utbildningar i Tekla Structures. Vid undervisning kommer vi ständigt i kontakt med personer som har olika förkunskaper och detta är något vi har tagit med oss när vi projekterar byggnader. Vi vill att kunden ska ha förståelse över byggnaden som uppförs.
  • Underkonsult, konsultföretag har med jämna mellanrum för många uppdrag att utföra men personal som har svårt att få loss tid till att lösa dessa projekt inom utsatt tid. Resultatet blir då många gånger övertid eller projekt som i värsta fall levereras med bristande kvalitet. Om ni som företag har tillfälliga toppar eller av andra anledningar har behov av ytterligare personal under en kortare period kan ni anlita oss som underkonsult. Efter många år som anställd åt olika konsultföretag är vi väl insatt i branschen vilket innebär att vi snabbt kan delta i aktuella projekt. Kontakta oss gärna vid behov.
  • Kvalitet, vi arbetar efter ledningssystem som baseras på exempelvis ISO 9001 och ISO 14001 vilket borgar för att vi levererar projekt med hög kvalitet och fokus på hållbart byggande för främjande av en god miljö. Om det mot förmodan skulle inträffa något fel har vi fullvärdiga konsultansvarsförsäkringar hos Länsförsäkringar som ersätter eventuella skador.