Två projekt från 2016

Under det gångna året har vi utfört ett 40-tal uppdrag av varierande storlek. Det kan röra sig om allt från dimensionering av enstaka avväxlingsbalkar för öppningar i befintliga innerväggar till större konstruktioner som sporthallar och flervåningshus. 

Vi har utfört projekt på olika orter i Norge, Mälardalen och lokalt i Jämtland. Tillväxten i fjällvärlden är fortsatt stark och vi har gjort ett antal olika byggnader i framförallt Åredalen men även på andra orter i fjällvärlden. 

Nedanstående bilder visar två olika projekt där vi varit inblandade. I närheten av Åre Torg håller ett lägenhetshus med bostadsrätter på att färdigställas. Här har vi framförallt varit involverade i projektering av grundläggningen. Stommen till byggnaden är utförd med prefabricerade betongelement från Spenncon i Tröndelag (Verdal och Trondheim) vilket ställer höga krav på noggrannheten i grundkonstruktionens utformning för att elementen ska kunna monteras som tänkt. Förutom konstruktionshandlingar för grundläggningen har vi även levererat materialspecifikationer för exempelvis armering och ingjutningsgods samt utfört dimensionering av speciella infästningar och konstruktioner för andra delar av byggnaden. Bilderna är tagna från mäklarens hemsida och när detta skrivs är samtliga bostadsrätter redan sålda.

Huset under uppförande

Huset under uppförande

Huset under uppförande

Huset under uppförande

Renderad bild från mäklares säljmaterial

Renderad bild från mäklares säljmaterial

Renderad vy från mäklares säljmaterial

Renderad vy från mäklares säljmaterial

Det andra projektet är beläget i Tegefjäll (strax väster om centrala Åre) och är ett lägenhetshus med 5 bostadsrätter. I projektet blev vi anlitade för att projektera konstruktionshandlingar till de övre planen som uppförs i trä. Takkonstruktionen och bjälklaget för den övre lägenheten är utformade med fackverkstakstolar från Derome träteknik som har kapacitet att både tillverka och leverera fackverk med komplicerad utformning och i långa spännvidder. Även i detta projekt är samtliga bostadsrätter redan sålda långt innan tänkt inflyttningsdatum.

Tege Lodge 2 - under uppförande hösten 2016

Tege Lodge 2 - under uppförande hösten 2016

Tege Lodge 2 - renderad bild från mäklares säljmaterial

Tege Lodge 2 - renderad bild från mäklares säljmaterial