Några projekt från 2017

Nedan följer bilder från några av de 60-tal projekt som vi varit involverade i under 2017. Projekten har handlat om allt från enklare kontrollberäkningar för öppningar i väggar till lägenhetshus och liknande. Klicka gärna på länkarna under bilderna där ni kan läsa mer om projekten. Vi har bland annat projekterat konstruktionsritningar för grundläggningen till den nya sporthallen i Strömsund samt även grundläggningen till bostadsrättsföreningen Åre Bergbana med Attacus Bygg AB som totalentreprenör i båda projekten.

Strömsund sporthall resning av stomme källa:  www.attacus.se

Strömsund sporthall resning av stomme källa: www.attacus.se

Strömsund sporthall bild från färdiga hallen källa:  www.attacus.se

Strömsund sporthall bild från färdiga hallen källa: www.attacus.se

Åre BRF Bergbanan rendering säljmaterial källa:  www.attacus.se

Åre BRF Bergbanan rendering säljmaterial källa: www.attacus.se

Åre BRF Bergbanan armering och gjutning av grundkonstruktion källa:  www.attacus.se

Åre BRF Bergbanan armering och gjutning av grundkonstruktion källa: www.attacus.se

Andra vanliga projekt är projektering av fritidshus och lägenhetshus i den jämtländska fjällvärlden. Vi har projekterat konstruktionsritningar för hus i Vemdalen och Åre under 2017 med duktiga entreprenörer som Thuvi Bygg AB, Åre Byggpro AB och Bygg & Isolering Hansen AB. Nedanstående bild är taget från säljmaterialet på Hemnet för BRF Hjortronet i Tegefjäll där vi upprättat konstruktionsritningar för hela byggnaden samt hjälpt beställaren med uppdatering av bygglovsritningar, kontakt med kommun och liknande. Gå gärna in på Hemnet om ni är intresserad att se mer från projektet. Huset håller just nu på att uppföras så om ni åker längst upp i Tegefjäll kan ni se hur det tar form. 

Åre Tegefjäll BRF Hjortronet rendering säljmaterial källa:  www.hemnet.se

Åre Tegefjäll BRF Hjortronet rendering säljmaterial källa: www.hemnet.se

Två projekt från 2016

Under det gångna året har vi utfört ett 40-tal uppdrag av varierande storlek. Det kan röra sig om allt från dimensionering av enstaka avväxlingsbalkar för öppningar i befintliga innerväggar till större konstruktioner som sporthallar och flervåningshus. 

Vi har utfört projekt på olika orter i Norge, Mälardalen och lokalt i Jämtland. Tillväxten i fjällvärlden är fortsatt stark och vi har gjort ett antal olika byggnader i framförallt Åredalen men även på andra orter i fjällvärlden. 

Nedanstående bilder visar två olika projekt där vi varit inblandade. I närheten av Åre Torg håller ett lägenhetshus med bostadsrätter på att färdigställas. Här har vi framförallt varit involverade i projektering av grundläggningen. Stommen till byggnaden är utförd med prefabricerade betongelement från Spenncon i Tröndelag (Verdal och Trondheim) vilket ställer höga krav på noggrannheten i grundkonstruktionens utformning för att elementen ska kunna monteras som tänkt. Förutom konstruktionshandlingar för grundläggningen har vi även levererat materialspecifikationer för exempelvis armering och ingjutningsgods samt utfört dimensionering av speciella infästningar och konstruktioner för andra delar av byggnaden. Bilderna är tagna från mäklarens hemsida och när detta skrivs är samtliga bostadsrätter redan sålda.

Huset under uppförande

Huset under uppförande

Huset under uppförande

Huset under uppförande

Renderad bild från mäklares säljmaterial

Renderad bild från mäklares säljmaterial

Renderad vy från mäklares säljmaterial

Renderad vy från mäklares säljmaterial

Det andra projektet är beläget i Tegefjäll (strax väster om centrala Åre) och är ett lägenhetshus med 5 bostadsrätter. I projektet blev vi anlitade för att projektera konstruktionshandlingar till de övre planen som uppförs i trä. Takkonstruktionen och bjälklaget för den övre lägenheten är utformade med fackverkstakstolar från Derome träteknik som har kapacitet att både tillverka och leverera fackverk med komplicerad utformning och i långa spännvidder. Även i detta projekt är samtliga bostadsrätter redan sålda långt innan tänkt inflyttningsdatum.

Tege Lodge 2 - under uppförande hösten 2016

Tege Lodge 2 - under uppförande hösten 2016

Tege Lodge 2 - renderad bild från mäklares säljmaterial

Tege Lodge 2 - renderad bild från mäklares säljmaterial

Jämtlands första (?) earth sheltered house

I Funäsdalen uppförs en spännande typ av hus som än så länge är relativt ovanlig i Sverige, nämligen ett så kallat earth sheltered house. Tekniken går ut på att nyttja fördelarna med omkringliggande mark genom att bygga in huset i passande miljöer som slänter och kullar. De omgivande jordmassorna ger en hög energieffektivitet tillsammans med ett jämnt inomhusklimat. Utseendemässigt kan husen se ut på många olika sätt men gemensamt är att jordmassor i huvudsak omger huset. För er som sett filmerna i serierna Sagan om ringen eller  Bilbo så påminner en byggnad av denna typ om de hus i Fylke som bebos av Hobbits. 

För just detta hus har Lecablock från Weber använts för att bygga ytterväggarna som gränsar mot jordmassor men en vägg i form av Thermomur hade även kunnat användas. I övrigt har byggnaden en fasad som kommer utföras med vanlig träpanel men i övrigt är det Lecablock som utgör ytterväggar. 

Nedan kan ni se två bilder från tidigare i höstas när ytterväggarna i Leca uppfördes. 

Husets framsida

Husets framsida

Utsikt från huset över Funäsdalssjön med omkringliggande fjäll

Utsikt från huset över Funäsdalssjön med omkringliggande fjäll

Platsgjutna konstruktioner

Många projekt utförs åt kunder där stommen är upphandlat och levereras som prefabricerade element i exempelvis betong eller som väggar och bjälklag i trä. De senaste åren har vi utfört många projekt i den jämtländska fjällvärlden som exempelvis Åre, Bydalen och Funäsdalen. 

Ofta byggs fritidshus på sluttande mark vilket gör att undre våningsplan vanligtvis utförs med platsgjutna konstruktioner för att få en hållbar konstruktion. Ett smidigt sätt att gjuta källarväggar är att använda Thermomurblock från exempelvis Jackon. Blocken fungerar som form och ger en vägg med bra värmeförmåga. Bjälklaget ovanför Thermomuren kan med fördel utföras som så kallat samverkansbjälklag. Det är vanligtvis en typ av plåt som har en speciell form där plåten minskar behovet av armering när den gjuts samman med betongen. Under gjutningen fungerar även plåten som form och det behövs med andra ord inget extra arbete med formbygge. När blocken är gjutna kan utsidan behandlas med puts, kläs med panel eller annan inklädnad. Undersidan av bjälklaget kläs in med önskad typ av undertak.

Bilderna visar ett typiskt projekt i Tegefjäll Åre där vi projekterat ritningar för platta på mark, Thermomur som yttervägg och lägenhetsskiljande vägg samt platsgjutet bjälklag där plåtar från Armat använts (PEVA 45). Överbyggnaden består av prefabricerade träbjälklag och träväggar som levererats av Ottsjöns Snickeri AB som är tillverkare av stommar med hög kvalitet. Vi har samarbetat med Ottsjöns Snickeri i ett flertal projekt och kan varmt rekommendera de som leverantör av stommar, kolla gärna in deras hemsida www.osabhus.se.