Vi har erfarenhet av arbete inom exempelvis...

Foto: Reine Sundkvist Sveriges Radio

Foto: Reine Sundkvist Sveriges Radio

Industriprojekt

Erfarenhet från projektering inom många olika discipliner som kraftverk, gruvnäring, reningsverk med flera. Handläggande konstruktör gällande stålkonstruktioner för maskiner och processer som används vid anrikning av malmen hos Bolidens nya anrikningsverk vid Aitikgruvan utanför Gällivare, uppdraget utfördes som anställd hos WSP Byggprojektering, är ett exempel på ett typiskt industriuppdrag.

 

Foto: Lamisell

Foto: Lamisell

träbyggnad

Inom träbyggnad har vi erfarenhet från exempelvis mindre tillbyggnader till villor eller fritidshus, projektering av prefabricerade trähus samt projektering av större byggnader i limträ som idrottshallar, industri- och affärslokaler. De senaste åren har vi även projekterat många flerbostadshus byggda i trä vilket ställer högre krav på exempelvis ljudtäthet och brandskydd än enbostadshus som exempelvis villor eller fritidshus. Denna erfarenhet tillsammans med fördjupade kunskaper som förvärvats inom akademin resulterar i träbyggnader med en hög byggbarhet och kvalitet.

 

Foto: HSB

Foto: HSB

utbildning

Många års erfarenhet inom utbildning för exempelvis högskoleingenjörsprogrammen i byggnadsteknik hos Mittuniversitetet i Östersund (både som konsult och som anställd) och Uppsala universitet samt YH-utbildningar vid exempelvis Handelsakademin i Göteborg. Undervisning inom olika datorprogram som Tekla Structures, Tekla BIMsight, AutoCAD samt beräkningsprogram som Strusoft WIN-Statik, Autodesk Robot Structures och Statcon Structures. Konstruktionskurser i trä, stål och betong i modern utformning där studenterna får möjlighet till användning av olika program för dimensioneringsberäkningar, produktionsplanering och upprättande av handlingar förutom nödvändiga teoretiska kunskaper.

Om ni som företag är intresserade av utbildning inom något speciellt område där vi har kompetens, tveka inte att kontakta oss så arbetar vi tillsammans fram ett upplägg som passar er verksamhet. Vi har erfarenhet att bedriva utbildningsuppdrag på olika orter inom Sverige.