Ett axplock med höstens projekt

Under hösten har vi anlitats för en mängd olika projekt. Vi har haft ett antal projekt med tillbyggnader av befintliga hus, både lokalt i Östersund men även på andra orter i Sverige och då främst i Mälardalen. Utöver dessa projekt har vi gjort beräkningar för ett antal avväxlingsbalkar i lägenheter och villor när ägaren vill riva en befintlig vägg för ändrad planlösning i sin bostad.

Under september och oktober har vi även arbetat med konstruktionshandlingar för fritidshus i den jämtländska fjällvärlden. Till källarvåningen har Thermomur använts som yttervägg vilken är en produkt som ger en vägg med goda energiegenskaper och hög bärförmåga. Bjälklaget har utformats med så kallat combideck från Armat vilken är en sorts kvarsittande form och samverkar med betongen. Ingen form behöver byggas för gjutning av bjälklag utan combideck har denna funktion vilket underlättar själva produktionen och bjälklaget kräver inte heller särskilt mycket höjd. 

Detta är några typiska uppdrag som kommit in under hösten och utöver dessa har vi även haft utbildningsuppdrag i Tekla Structures och allmänna kurser inom byggteknik. 

Redan nu är många avtal påskrivna för nya projekt och vi ser med tillförsikt fram emot dessa uppdrag som exempelvis omfattar dimensionering av högre stödmurar, om- och tillbyggnader av äldre småhus och ett antal utbildningsuppdrag i byggkonstruktion med beräkningsprogram samt trä- och betongprojektering i Tekla Structures.