2014 närmar sig sitt slut

2014 börjar närma sig sitt slut och inte hade vi kunnat tro att Jämtlands byggkonsult & utbildning redan efter ett par månader skulle haft denna utveckling! Trots minimal marknadsföring har vi haft många uppdrag av varierande karaktär som exempelvis projektering av tillbyggnader, upprättande av bygglovshandlingar samt utbildning av högskoleingenjörer inom byggnadsteknik. Nu satsar vi mot 2015, dels genom lansering av en ny hemsida där vi hoppas kunna nå fler kunder som vill bygga på ett mer effektivt sätt!